Duyurular

...

2020–2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILINDA ALINACAK YÜKSEK LİSANS / DOKTORA ÖĞRENCİ KONTENJANLARI


2020–2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILINDA ALINACAK

YÜKSEK LİSANS / DOKTORA ÖĞRENCİ KONTENJANLARI


ANABİLİM DALLARI

KONTENJANLAR

YÜKSEK LİSANS

DOKTORA

AÇIKLAMA

TÜRK ÖĞRENCİ

ULUSLARARASI ÖĞRENCİ

TÜRK ÖĞRENCİ

ULUSLARARASI ÖĞRENCİ

ANATOMİ

10

-

-

-

-

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR

10

-

-

-

-

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ANABİLİM DALI SPOR BİLİMLERİ DOKTORA PROGRAMI

-

-

10

-

-

BİYOFİZİK

2

-

2

-

-

BİYOİSTATİSTİK

6

-

-

-

İstatistik veya Tıp Mezunu; YA DA 70 ve üstü sayısal ALES Puanlı diğer alanlar

EBELİK

5

2

5

2

-

HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ

5

-

5

-

-

FİZYOLOJİ

2

-

-

-

-

MEDİKAL FİZİK (Sağlık Fiziği Tezsiz)

3

-

-

-

-

MEDİKAL FİZİK (Sağlık Fiziği Tezli)

10
ALES en az 70, Yabancı dil en az 50 ve Mezuniyet Genel Not ortalaması en az 3,00 olması veya Sağlık Fiziğinde Tezsiz Yüksek Lisans yapmış olmak,

VETERİNERLİK PATOLOJİSİ

3

(+1 Yatay Geçiş)

-

-

-

Veteriner Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi veya Eczacılık Fakültesi Mezunu olmak,

TIBBİ BİYOLOJİ

3

-

-

-

-

TIBBİ FARMAKOLOJİ

4

-

3

-

-

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ

-

-

3

-

Tam gün devam şartı

TRANSLASYONEL TIP (TÜRKÇE)

2

-

-

-

-

TRANSLASYONEL TIP (İNGİLİZCE)

1

1

3

1

YÖKDİL Sınavı veya YÖK’ün kabul ettiği İngilizce Dil Sınavlarından 80 veya eşdeğeri puan almış olmak

GENEL TOPLAM

64

3

31

3

101BAŞVURU KOŞULLARI VE SINAVLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

1) 2020–2021 Bahar yarıyılında Yüksek Lisans ve Doktora programlarına başvuracak adayların Yükseköğretim Kurulunun 02.06.2007 tarihli yönetmelik değişikliğine göre ALES asgari 55 standart puanı veya Tıpta Uzmanlık sınavından en az 50 Temel Tıp puanı almış olanlar başvurabilirler.

a) Yüksek Lisans eğitimini tamamladıktan sonra en fazla bir yarıyıl ara vererek Doktora programlarına başvuran adaylarda ALES koşulu aranmaz.

b) Temel Tıp puanı; Temel Tıp Bilimleri I standart puanının 0,7; Klinik Tıp Bilimleri puanın 0,3 ile çarpılarak, toplanmasıyla elde edilir.

2)a) Yüksek Lisans Programlarına ÜDS, YÖKDİL, YDS veya Çukurova Üniversitesi YADYO sınavından en az 50 puan  almış olanlar veya Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen sınavlardan eşdeğer puan  almış olanlar başvurabilirler.

b) Doktora Programlarına ÜDS, YÖKDİL veya YDS’dan en az 55 puan almış olanlar veya Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen sınavlardan eşdeğer puan almış olanlar başvurabilirler.

3) Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde disiplinlerarası Translasyonel Tıp Türkçe-İngilizce Yüksek Lisans programına, Translasyonel Tıp ile ilişkili olan farklı Anabilim Dallarından (Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Veterinerlik Fakülteleri ile Sağlık ve Fen bilimlerinin diğer alanlarında Yüksek Lisans yapmış) adaylar başvurabilirler.


4)Translasyonel Tıp Doktora programına, iyi düzeyde İngilizcesi olan Fen, Veteriner,  Eczacılık ve Mühendislik Fakülteleri lisans mezunu olup da sağlık ya da sağlık ve fen bilimlerinin diğer alanlarında yüksek lisans yapmış veya tıp veya diş hekimliği fakültesini bitirmiş adaylar başvurabilirler. Translasyonel Tıp Yüksek Lisans (İngilizce) ve Doktora (İngilizce) programına başvuracak adayların programa kabul edilebilmeleri için Çukurova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği Doktora Programı öğrenci kabul esaslarında belirtilen nitelikleri taşımaları yanı sıra YÖK tarafından geçerliliği kabul edilen sınavlardan (YDS, YÖKDİL vb) 80 puan veya eşdeğerliğinde puan almış olması gerekmektedir.

 

5) Yüksek Lisans ve Doktora adaylarının başvuruları, 21 Aralık 2020 – 5 Şubat 2021 tarihleri arasında Enstitümüze internet üzerinden (COVİD-19 tedbirleri kapsamında anılacak önlemler çerçevesinde) yapılacaktır.

 

6) Yüksek Lisans/ Doktora giriş mülakat sınavları 09 Şubat 2021 tarihinde ilgili Anabilim Dallarında saat 10:00’da ONLİNE yada COVİD-19 tedbirleri kapsamında anılacak önlemler çerçevesinde yapılacaktır.

7) Ç.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesinin Madde–9 (4) bendi gereğince öğrencilerin devam koşullarını yerine getirmeleri zorunludur.

 

BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER

a) Aday tarafından doldurulacak başvuru formu (Enstitüden sağlanır)

b) Nüfus cüzdanının onaylı örneği.

c) Lisans ve Bilim uzmanlığı diplomasının onaylı örneği (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yüksek Öğretim Kurulu'nca eşdeğerliliğinin yapılmış olması gerekmektedir)

d) Lisans ve/veya Yüksek Lisans eğitimi sırasında aldığı notları ve ortalamasını gösteren belge (Transkript),

e) 1 adet fotoğraf

f) ALES veya TUS belgesi,

g) ÜDS/YDS veya YÖKDİL gibi dil sınavı belgesi,

h) Referans mektubu ve hakkında bilgi alınabilecek diğer 1 kişinin isim ve adresi


*Uluslararası Öğrenci Başvuruları Uluslararası Öğrenci Ofisine Yapılacaktır.


BAŞVURU YAP: