Duyurular

...

ÖZEL ÖĞRENCİ BAŞVURU ŞART VE KABUL ESASLARI

22 Kasım 2019 tarihli ve 30956 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik yapılmasına dair Yönetmelik” gereğince 20.04.2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim Yönetmeliğinin 31. Maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir ve bu düzenlemenin 2020-2021 Eğitim – Öğretim yılından itibaren uygulanacağı bildirilmiştir. Yapılan değişikliğe göre; Özel öğrenci olarak başka bir yükseköğretim kurumundan ders alabilmek için bir yükseköğretim kurumunun Yüksek Lisans, Doktora yada sanatta yeterlilik proğramına kayıtlı olmak şartı getirilmiştir. Özel öğrenci kabul koşulları ve bu konudaki diğer kriterler Üniversite Senatolarına bırakılmıştır.